Аудіокниги експрес-курс Історія України Бердута М. З. скачать

Експрес-курс для вступників до ВНЗ Україні. Зібрана вся необхідна інформація для вступу. Складається з 35 уроків.

Бердута Михайло Захарович

Викладач ХНУ ім. Каразіна. Автор багатьох історичних праць. Детальніше про автора.


Зміст

 1. Найдавніші часи. Кам’яний вік. Трипільська культура. Бронзова доба. Залізна доба. Кімірійці. Таври. Скіфи. Античні міста-держави. Сармати. Давні слов’яни. Анти. Господарство слов’ян. Готи і Гуни.
 2. Київська Русь.
 3. Галицько-Волинська держава – правонаступниця Київської Русі.
 4. Українські землі у складі Великого князівства Литовського.
 5. Виникнення українського козацтва.
 6.  XVI—XVII ст. Архітектура. Театр та музика. Церковне життя. Національно-визвольна війна 1648—1657. Зборівський договір 1649. Білоцерківський договір 1651. Переяславська рада 1654. Березневі статті.
 7. Оцінка переяславської ради. Оцінка Богдана Хмельницького. Українськи землі у XVII ст. Юрій Хмельницький. Петро Тетеря та Іван Брюховецький. Андрусівський мир 1667. Руїна. Запорізька січ. Слобожан.
 8. XVII—XVIII ст. Іван Самойлович. Іван Мазепа. Велика Північна війна 1700-1721. Мазепа і Карл XII. Полтавська битва 8 липня (27 червня)1709. Пилип Орлик. Іван Скоропадський. Павло Полуботок. Данило.
 9. Українські землі у середині – наприкінці XVIII ст. Відновлення гетьманського правління. Кирило Розумовський. Ліквідація Гетьманщини. Малоросійська колегія. Петро Калнишевський. Кубанське та Задунайське козацтва.
 10. Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій наприкінці XVIII – першої половині XIX ст. Адміністративно-територіальний устрій та регіональний поділ українських земель у складі ін.
 11. Суспільно-політичний рух у Наддніпрянській Україні кінця XVIII – першої половині XIX ст. Поширення західноєвропейських революційних ідей. Масонство.
 12. Початок відродження української самосвідомості. Кирило-Мефодіївське братство. Революції 1848—1849 років. Український рух у Австро-Угорщині. Скасування кріпосного права.
 13. Українська культура в першій половині XIX ст. Історичні умови розвитку культури. Освіта, Наука.
 14. Скасування кріпосного права в Наддніпрянській Україні. Реформи адміністративно-політичного управлянні в 60-70-х рр. XIX ст.
 15. Економічний розвиток українських земель у II пол. XIX ст. Особливості розвитку капіталізму у сільському господарстві. Польське повстання 1863—1864. Народовці.
 16. Українська культура в II пол. XIX ст. Історичні умови розвитку культури.
 17. Україна на поч. XX ст. Піднесення громадсько-політичного та національного руху.
 18. Українська культура і духовне життя народу на поч. XX ст. Особливості розвитку української культури.
 19. Україна у Першій світовій війні. Українські січові стрільці (УСС). Союз визволення України (СВУ).
 20. Українська революція. Початок революції. Лютнева революція в Росії. Українська Центральна Рада (УЦР). Українська Народна Республіка (УНР).
 21. Українська держава гетьмана Скоропадського. Причини падіння Центральної Ради. Директорія Української Народної Республіки (Директорія УНР).
 22. Україна у 1919 р. Друга війна радянської Росії проти УНР (січень-лютий 1919 р.). Боротьба за владу в Україні. Радянсько-польська війна (1919 — 1921). Політика радянської влади в Україні.
 23. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях (1918 – 1920). Західноукраїнська Народна Республіка (ЗУНР).
 24. Культура й духовне життя в Україні у 1917— 1920 pp.
 25. УСРР в умовах нової економічної політики  (1921-1928 pp.) Входження УСРР до складу СРСР. Утворення СРСР.
 26. Розвиток культури в Україні в 20—30-ті роки XX століття.
 27. Радянська індустріалізація в Україні. Суцільна колективізація сільського господарства. Голодомор 1932-1933 років. Адміністративний устрій.
 28. Західноукраїнські землі у 1921-1930 рр. Статус українських земель 20—30-х роках ХХст.
 29. Україна на початку Другої світової війни (1939-1945 pp.)  Радянсько-німецькі договори 1939 року. Західноукраїнські землі. Україна напередодні Другої світової війни. Помилки радянської влади.
 30. Україна у 1941-1942 рр. Напад фашистської Німеччини на СРСР. Фашистський окупаційний режим. Дії ОУН і УПА на західноукраїнських землях. Визволення українських земель від фашистських загарбників.
 31. Діяльність УРСР на міжнародній арені після другої світової. Завершення процесу возз’єднання українських земель. Входження Закарпаття до складу УРСР. Повернення до мирного життя. Радянізація.
 32. Громадсько-політичне і культурне життя в україні наприкінці 40-х на початку 50-х рр. ХХ століття. Сталінізм.
 33. Україна в умовах десталінізації (1956—1964 pp.) Відліга в українській літературі. Україна в період загострення кризи радянської системи (60-х — 80-х років). Дисидентський рух. Кризові явища в ек
 34. Перебудова. Спроба державного перевороту. Розпад СРСР. Незалежності України. Перші президентські вибори, обрання главою держави Леоніда Кравчука. Створення СНД (Співдружності Незалежних Держав)
 35. Україна в умовах незалежності. Нові історичні завдання України. Конституція України. Політичні партії України. Міжнародна діяльність України. Культурне та духовне життя.

Ви можете завантажити як кожен файл окремо, так і все разом в архіві. Для відкриття архіву можете використовувати 7-zip.

Завантажити.

Поділитися: