“Кайдашева сім’я” Іван Нечуй-Левицький шпаргалка

Іван Нечуй Левицький

(1838-1918)

Приніс у літературу розлогі описи, які розкривали красу української природи, людей.


Кайдашева сім’я

Яскравий зразок реалістичного твору.

Жанр: соціально-побутова сатирично-гумористична повість-хроніка.

Тема: показ побуту і психології українських селян у пореформенний (після скасування кріпацтва) з усіма складнощами та суперечностями.

Персонажі: Омелько – голова сім’ї; Маруся – дружина Омелька, свекруха; Карпо та Лаврін – сини; Мотря – дружина Карпа, невістка; Мелашка – дружина Лавріна , невістка.

Сюжет: У сім’ї Кайдашів через побутові проблеми постійно виникають сварки, що переростають мало не в війну.

Проблеми:

  •  добра і зла;
  •  кохання;
  • ? сімейних стосунків;
  • ? взаємин батьків і дітей;
  • ? людської гідності та свободи;
  • ? віри в Бога й моралі.

Твір стисло

Аналіз твору

Поділитися: