Основні ознаки постмодернізму. Сучасний літературний процес

Енциклопедія літературних напрямків і течій подає такий список рис постмодернізму:

  1. Культ незалежної особистості.
  2. Потяг до архаїки, міфу, колективного позасвідомого.
  3. Прагнення поєднати, взаємодоповнити істини (часом полярно протилежні) багатьох людей, націй, культур, релігій, філософій, бачення повсякденного реального життя як театру абсурду, апокаліптичного карнавалу.
  4. Використання підкреслено ігрового стилю, щоб акцентувати на ненормальності, несправжності, протиприродності панівного в реальності способу життя.
  5. Зумисне химерне переплетення різних стилів оповіді (високий класицистичний і сентиментальний чи грубо натуралістичний і казковий та ін.; у стиль художній нерідко вплітаються стилі науковий, публіцистичний, діловий тощо).
  6. Суміш багатьох традиційних жанрових різновидів.
  7. Сюжети творів — це легко замасковані алюзії (натяки) на відомі сюжети літератури попередніх епох.
  8. Запозичення, перегуки спостерігаються не лише на сюжетно-композиційному, а й на образному, мовному рівнях.
  9. Як правило, у постмодерністському творі присутній образ оповідача.
  10. Іронічність та пародійність.

Основними рисами поетики постмодернізму є «інтертекстуальність» (творення свого тексту з чужих); колаж і монтаж («склеювання» різнорідних фрагментів); використання алюзій; тяжіння до прози ускладненої форми, зокрема, з вільною композицією; «бриколаж» (непряме досягнення авторського задуму); насичення тексту іронією.

Постмодернізм розвивається у жанрах фантастичної притчі, роману-сповіді, антиутопії, оповідання, міфологічної повісті, соціально-філософського і соціально-психологічного роману та ін. Жанрові форми можуть поєднуватись, відкриваючи нові художні структури.

Поділитися: