Що означає факультет, спеціальність, спеціалізація, кафедра.

Думаєте, що при вступі ви маєте право подавати документи в 5 вузів на три факультети в кожному? “Ні фіга!” –  скажу я вам. Це далеко не так. Ви подаєте на напрям (спеціальності) і не важливо чи знаходяться вони на одному факультеті (інституті) чи на кількох. Та і заяв в деякі вузи можна подати не 15, а значно більше. 

Нижче наведу визначення цих термінів з Вікіпедії:

  1. Факультет – (нім. Fakult?t, від лат. facultas — спроможність, здатність)[1]  — основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ вищого навчального закладу третього та четвертого рівнів акредитації, що об’єднує відповідні кафедри і лабораторії. ( wiki )
  2. Спеціальність (лат. specialis — особливий; від species — род, вид) — комплекс набутих людиною знань і практичних навичок, що дає їй можливість займатися певним родом занять у якійсь галузі діяльності. ( wiki )
  3. Спеціалізація (від лат. specialis — особливий) — конкретизація, деталізація фаху, набуття особою здатностей виконувати окремі завдання та обов’язки, які мають особливості, в межах спеціальності. ( wiki )
  4. Кафедра — базовий структурний підрозділ вищого навчального закладу (його філій, інститутів, факультетів), що проводить навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних дисциплін і здійснює наукову, науково-дослідну та науково-технічну діяльність за певним напрямом. ( wiki )
  5. Інститут — вищий навчальний заклад третього або четвертого рівня акредитації або структурний підрозділ університету, академії, який провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям певної вищої освіти та кваліфікації у певній галузі науки, виробництва, освіти, культури і мистецтва, проводить наукову, науково-методичну та науково-виробничу діяльність і має відповідний рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення. ( wiki

Тепер вже вам все зрозуміло? Думаю, більшість з вас відповість: “Ні фіга!”. Ну що ж, пострараюсь пояснити все більш просто і з прикладами.

КПІФакультет – це підрозділ університету, тобто його складова частина. Крім факультетів існують ще інститути, що також є структурним підрозділом, проте вони мають свої відмінності. Їх ми розглядати не будемо. Розглянемо все на прикладі звісно ж КПІ. Я навчаюсь на Теплоенергетичному факультеті (ТЕФ). На ньому є безліч напрямів. Мій напрям “комп’ютерні науки” у свою чергу поділяється ще на дві спеціальності. При подачі вступної заяви вказувався напрям і бажана спеціальність з цього напряму. Тобто на більш бажану спеціальність бралися абітурієнти з вищими балами. Отже, маємо наступну ієрархію:

університетU+2192.svgфакультетU+2192.svgнапрямU+2192.svgспеціальність

Дану класифікацію, можливо, не можна застосувати до 100% ВУЗів, але для більшості вона є прийнятною.

Якщо ж дане пояснення все ще є занадто складним – пишіть в коментарі. Відредагую =)

Поділитися: